حال دل...

هوای یکدیگر را داشته باشید

دل نشکنید

قضاوت نکنید

هنجارهای زندگی کسی را 

مسخره نکنید 

به غم کسی نخندید

به راحتی از یکدیگر گذر نکنید

به سادگیِ آب خوردن 

بر دیگری تهمت ناروا نبندید

و حریم آبروی دیگری را 

بدون اجازه وارد نشوید ...


آدم‌ها ، دنیا دو روز است !

هوای دل یکدیگر را 

بیشتر داشته باشیم ...♥️🍁♥️
/ 0 نظر / 34 بازدید