حال خوبتو به هیچکس گره نزن...

💜


حالِ خوبت را به هیچکس گره نزن !

یاد بگیر بدونِ نیاز به دیگران ؛

شاد باشی ،

بخندی ،

و امیدوار باشی ...

باور کن ؛

این مردم حوصله ی خودشان را هم ندارند !

تو باید خودت ؛

دلیلِ اتفاقاتِ خوبِ زندگی ات باشی !

♥️❤️💛💚💙🧡💜🖤

#نرگس_صرافیان_طوفان


/ 0 نظر / 31 بازدید